Wikipedia:Chithunzi cha maofesi a tsikulo

This star symbolizes the featured content on Wikipedia.
This star symbolizes the featured content on Wikipedia.

Chithunzi cha tsikulo mu Wikipedia

Tsambali likuonetsa zithunzi zabwino kwambiri pa Wikipedia. Zithunzi zojambula zithunzi fotokozani kuti zithunzi zojambulidwazi ziyenera kukhala ufulu wovomerezeka mwaulere kapena poyera, ayenera kukhala ndi khalidwe lapamwamba kwambiri, ndipo ayenera kuwonjezerapo kwambiri nkhani imodzi pa Wikipedia.Pakali pano pali zithunzi zokwana 33, ndipo zimagawidwa ndi mutu womwe amaimira. Zithunzi zonse zojambulidwa zimapezedwanso m'gulu.

This page highlights the finest images on Wikipedia. The featured picture criteria explain that featured pictures must be freely licensed or in the public domain, must be of a high technical quality, and must add significantly to at least one article on Wikipedia. There are currently 33 featured pictures, and they are categorized by the topic they represent. All featured pictures are also available in a category.

Zithunzi zojambulidwa kuchokera kuzinthu zonse za Wikimedia zikhoza kupitilidwa ndi mutu or ndi dziko pa Wikimedia Commons.

Featured pictures from all Wikimedia projects can be browsed by subject or by country on Wikimedia Commons.

Directory of featured pictures

Nyama Edit

Artwork Edit

Chikhalidwe, zosangalatsa, ndi moyo Edit

Ndalama Edit

Zithunzi ndi mapu Edit

Engineering ndi teknoloji Edit

Chakudya ndi zakumwa Edit

Fungi Edit

Mbiri Edit

Zochitika zachilengedwe Edit

Anthu Edit

Tips of business

Malo Edit

Zomera Edit

Sayansi Edit

Space Edit

Magalimoto Edit

Zamoyo zina Edit

Zina Edit