Sabata m'matchalitchi a tsiku lachisanu ndi chiwiri

Sabata la tsiku lachisanu ndi chiwiri, losungidwa kuyambira Lachisanu madzulo mpaka Loweruka madzulo, ndi gawo lofunikira pazikhulupiriro ndi machitidwe amatchalitchi amasiku achisanu ndi chiwiri. Mipingo iyi imagogomezera maumboni a m'Baibulo monga machitidwe achihebri akale oyambira tsiku kulowa kwa dzuwa, komanso nkhani yonena za kulengedwa kwa Genesis momwe "madzulo ndi m'mawa" adakhazikitsira tsiku, asadaperekedwe Malamulo Khumi (motero lamulo "kukumbukira" sabata). Amakhulupirira kuti Chipangano Chakale ndi Chatsopano sichiwonetsa kusintha kulikonse pa chiphunzitso cha Sabata patsiku lachisanu ndi chiwiri. Loweruka, kapena tsiku lachisanu ndi chiwiri muzunguliro la sabata, ndilo tsiku lokhalo m'malemba onse omwe atchulidwa kuti Sabata. Tsiku lachisanu ndi chiwiri la sabata limadziwika ngati Sabata m'zilankhulo, makalendala, ndi ziphunzitso zambiri, kuphatikiza zamatchalitchi achikatolika, a Lutheran, ndi a Orthodox. Ikuonabebe m'Chiyuda chamakono poyerekeza ndi Chilamulo cha Mose. Kuphatikiza apo, mipingo ya Orthodox Tewahedo imalimbikitsa Sabata, kusunga Sabata Loweruka, kuphatikiza pa Tsiku la Ambuye Lamlungu.

Akatolika, Orthodox, ndi zipembedzo zina za Chiprotestanti zimasunga Tsiku la Ambuye Lamlungu ndipo amakhulupirira kuti Sabata la Loweruka silifunikanso kwa Akhristu. Kumbali ina, ma Congregationalists, Presbyterian, Methodist, ndi Baptisti, komanso Episcopalians ambiri, adalimbikitsa mbiri yakale ya Sabbatarianism, ponena kuti Sabata limasinthidwa kukhala Tsiku la Ambuye (Lamlungu), tsiku loyamba la sabata, yolumikizidwa ndi tsiku la kuuka kwa Khristu, ndikupanga Sabata Lachikhristu.

"Sabata lachisanu ndi chiwiri" ndi Akhristu omwe akufuna kuyambiranso machitidwe a Akhristu ena oyamba omwe amasunga Sabata malinga ndi machitidwe achiyuda. Nthawi zambiri amakhulupirira kuti anthu onse akuyenera kusunga Malamulo Khumi, kuphatikiza Sabata, ndikuti kusunga malamulo onse ndi udindo wamakhalidwe omwe umalemekeza ndikuwonetsa chikondi kwa Mulungu monga mlengi, wothandizira, komanso wowombola. Akhristu achi Sabata achisanu ndi chiwiri, ochokera m'magulu a Adventist mu miyambo ya a Millerite, ali ndi zikhulupiriro zofananira ndi mwambo uja kuti kusintha kwa sabata kudali gawo la Mpatuko waukulu pachikhulupiriro chachikhristu. Zina mwa izi, makamaka Mpingo wa Seventh-day Adventist, mwamwambo amakhulupirira kuti mpingo wampatuko udakhazikitsidwa pomwe Bishop wa ku Roma adayamba kulamulira kumadzulo ndikubweretsa ziphuphu zachikunja ndikulola kupembedza mafano kwachikunja ndi zikhulupiriro zawo kubwera, ndikupanga Roma Tchalitchi cha Katolika, chomwe chimaphunzitsa miyambo yolemba Lemba ndi kupumula kuntchito yawo Lamlungu, m'malo mwa Sabata, zomwe sizikugwirizana ndi Lemba.

Sabata ndichimodzi mwazomwe zimafotokozedwa m'mipingo yamasiku achisanu ndi chiwiri, kuphatikiza a Baptisti a Seventh Day, Sabbatarian Adventists (Seventh-day Adventists, Davidian Seventh-day Adventists, misonkhano ya Church of God (Seventh Day), ndi zina zambiri), Sabbatarian Pentecostalists (True Jesus Church, Asilikali a Cross Church, ndi ena), Armstrongism (Church of God International (United States), House of Yahweh, Intercontinental Church of God, United Church of God, ndi zina), gulu lamakono la Hebrew Roots, la Seventh- Day Evangelist Church, pakati pa ena ambiri.

Zolemba zakunjaEdit

ZolembaEdit