Liwonde ndi mzinda umene uli ku m'wera kwa dziko la Malawi.