Chingerezi

EN (ISO 639-1)

English, pa Chichewa amati Chingerezi, ndi chilankhulo cha azungu ochokela ku Britain.