Chinenero ya ndzika

Chinenelo cha nzika ndi chilankhulo chomwe anthu a dziko amalankhula. Chinenelochi chimasankhidwa ndi boma la dziko.