Boma ndi gawo la dziko lomwe linapangidwa ndi cholinga chothandiza ntchito yolamulira.